NOQQ Energy

Kredex

Det är verkligen möjligt att ansöka om stöd från Kredex för de lösningar som erbjuds av NOQQ.

Detta stöd sträcker sig till både privata husägare och lägenhetsföreningar, vilket gör det tillgängligt för ett bredare spektrum av individer och grupper. Dessutom finns det olika stödåtgärder som vänder sig till både renoverade privata hus och flerbostadshus. Dessa åtgärder omfattar såväl befintliga program som kommande initiativ som för närvarande utvecklas.

Som ett resultat kan individer och föreningar dra nytta av ett omfattande utbud av stödalternativ för sina bostadsprojekt, vilket säkerställer ett mer inkluderande och hållbart förhållningssätt till bostadsutveckling.

Det är möjligt att få stöd från programmet för återuppbyggnad av privata hus om du planerar att installera solpaneler med våra AC/DC värmepumpsystem för huset.

https://kredex.ee/et/majaduueks

Det är möjligt att få stöd för NOQQ-lösningar från lägenhetskooperativens solpanelsstödprogram, om solpaneler installeras på huset.

https://kredex.ee/et/paikesepaneelid