NOQQ Energy

Kredex

NOQQ pakutavatele lahendustele on tõepoolest võimalik Kredexilt toetust taotleda.

See toetus laieneb nii eramajaomanikele kui ka korteriühistutele, muutes selle kättesaadavaks suuremale hulgale üksikisikutele ja gruppidele. Lisaks on saadaval erinevad toetusmeetmed, toitlustades nii renoveeritud eramuid kui korterelamuid. Need meetmed hõlmavad nii olemasolevaid programme kui ka tulevasi algatusi, mida praegu arendatakse.

Selle tulemusena saavad üksikisikud ja ühendused oma eluasemeprojektide jaoks kasu laiaulatuslikest toetusvõimalustest, tagades kaasavama ja jätkusuutlikuma lähenemisviisi elamuarendusele.

Eramute rekonstrueerimise programmist on võimalik toetust saada, kui on plaanis paigaldada majja meie AC/DC soojuspumbasüsteemidega päikesepaneelid.

https://kredex.ee/et/majaduueks

Korteriühistute päikesepaneelide toetusprogrammist on võimalik saada toetust NOQQ lahendustele, kui majale on paigaldatud päikesepaneelid.

https://kredex.ee/et/paikesepaneelid